Blue Knights - Old RuneScape CZ/SK Clan

Pravidlá klanu

Člen musí...

 1. Mať Combat Level 90+ & 75+ Ranged alebo Magic.
 2. Mať Team-23 Cape (Dá sa kúpiť v Clan Wars).
 3. Počas War dodržiavať rules a bounds.
 4. Rešpektovať všetkých členov tohto klanu.
 5. Povinne chodiť na Clan Wars.
 6. Povinne používať TeamSpeak počas Clan Wars.
 7. Povinne navštevovať Fórum.
 8. Povinne sa po neúčasti na war ospravedlniť na fóre.

Člen nesmie...

 1. Porušovať pravidlá RuneScape (Scam Itemov, Accountov, Hesiel, atď.).
 2. Byť členom iného CZ/SK warring klanu. (Výnimka : Czecho-Slovak Forces)
 3. Vynášať von informácie týkajúce sa iba členov BK.
 4. Porušovať tieto pravidlá!!!

Keď si tieto pravidlá prečítal, tak napíš na koniec svojej prihlášky slovo "počítač"...

Za porušovanie týchto pravidiel hrozí:

 • Kick z Clan Chatu
 • Vyhodenie z klanu (hrozí aj za neaktivitu)

Za dodržiavanie pravidiel:

 • Zvýšenie Hodnosti
Náš Banner
Vznik klanu

Vznik klanu

16.06.2007

Existujeme

5337 dní