Blue Knights - Old RuneScape CZ/SK Clan

Rebríček hodností

Friend Retired - Bývalý člen klanu, ktorý prestal hrať rs, alebo skončil s warringom.

Friend / General Retired Official - Bývalý člen vedenia klanu, ktorý prestal hrať rs, alebo skončil s warringom.

Friend / Organiser Retired Official - Bývalý člen vedenia klanu, ktorý skončil s warringom, ale naďalej pomáha viesť klan.


Recruit / Recruit Applicant - Každý nový člen klanu, minimálna právomoc a váha slova v klane. (90+ Combat, 75+ Ranged alebo Magic)

Corporal / Corporal Member - Mesiac v klane, väčšinová aktivita a interakcia s TS, malá platnosť slova. (95+ Combat, 80+ Ranged alebo Magic)

Sergeant / Sergeant Elite - Aspoň pol roka v klane, znalosť Clan Wars, vysoká aktivita a interakcia s TS.

Lieutenant / Lieutenant Legend - Minimálne rok v klane, vysoký warring skill, nadpriemerná aktivita a interakcia s TS, spolupráca s inými členmi.

Captain / Captain Elder - Aspoň rok a pol v klane, veľká znalosť Clan Wars, nadpriemerná aktivita a interakcia s TS, väčšia spolupráca s inými členmi.

General / Coordinator Applicant Manager - Členom je dlhodobo, patrí medzi vedenie klanu, vysoká znalosť v obore warringu, pomoc členom. Vybavuje prihlášky a kontroluje aktivitu.

General / Overseer High Council - "Pravá ruka leadra", Zastupuje leadrov v ich neprítomnosti. Jeho slovo je tak silné, že je nad ním iba Warlord a Leader.

Owner / Admin Administrator - Túto hodnosť má iba bkclan chat. Spravuje Friends Chat a Clan Chat.

General / Deputy owner Warlord - Členom je dlhodobo, calluje na TeamSpeaku počas wariek, pomáha leadrovi riadiť klan.

General / Owner Leader - Riadi celý klan a jeho slovo má najväčšiu silu.

Od dňa schválenia tohto dokumentu pre udelené hodnosti platia povinnosti (prípadne práva) zmienené vyššie.
Táto klanová "hierarchia" nadobúda svoje plné schválenie od dňa platnosti...

Platí od 19.06.2010, Napísal Stromovous1, odsúhlasili leadri a členovia.
Dňa 26.03.2011 uskutočnil zmenu Molkiss.
Dňa 08.08.2011 uskutočnil zmenu Viktor 36. - vzhľad
Dňa 25.12.2011 uskutočnil zmenu Viktor 36. - upravené hodnosti
Dňa 25.03.2012 uskutočnil zmenu Viktor 36. - upravené hodnosti
Dňa 16.10.2012 uskutočnil zmenu Viktor 36. - Pridané retired ranks

Náš Banner
Vznik klanu

Vznik klanu

16.06.2007

Existujeme

5337 dní